2 май

Магнолия – дървото на Випуск  2017

 

Дванадесетокласниците от СУ „Н. Й. Вапцаров“ всяка година засаждат дръвче в двора на учебното заведение. Абитуриентите от Випуск  2017 продължиха традицията и засадиха своята магнолия, която символизира бавното им израстване в света на големите. По този начин оставиха частица от себе си, която да ги връща в любимото училище: „Ако искаш 1 година благоденствие – засей зърно. Ако искаш 10 години благоденствие – посади дърво. Ако искаш 100 години благоденствие – възпитавай хора.

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”