3 май

На 28.04.2017 година се проведе открит урок по география и икономика в СУ „Никола Йонков Вапцаров” на тема „Пътуване из Африка“  с ученици от 5а клас.  Целта на занятието беше затвърждаване на придобитите знани за природата на континента.

С помоща на две африкански деца, пристигнали от далечна Африка и мултимедия учениците направиха импровизирана разходка из Африканския континент като получиха от своите гости любопитна информация за определени географски обекти и заедно с това отговаряха на поставените им въпроси. Решиха кръстословица, чрез която достигнаха до понятието „природни зони“.

Поставена им беше задача в табличен вид да разпределят животински и растителни видове към съответната природна зона.

В заключение децата достигнаха до извода, че за да се съхрани огромното природно богатство на континента трябва да се създават национални паркове и резервати като назоваха някои от тях, научиха любопитна информация за най -известните и определиха в границите на коя природна зона попадат.

На урока присъстваха г-жа Даниела Фелонова – директор на СУ „Н. Й. Вапцаров”, г-жа Меглена Каракачанова – пом.директор, г-жа Събка Георгиева – класен ръководител и представители на обединението по история и география –

г-жа П. Николова, г-жа Н.Димитрова и г-н В.Чолаков.