10 май

Проиграване на евакуация при пожар в СУ „Н. Й. Вапцаров” 

На 4 и 5 май в СУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе практическо проиграване на плана за евакуация в ситуация на възникнала опасност от пожар. След подаването на сигнала в 9.30 ч. персоналът и учениците извършиха евакуация за 2 минути при отлична организация и спазване на правилата и пътищата за евакуиране.

Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно Евакуационния план на училището. Занятието включи теоретична и практическа част.

В края на практическото занятие беше направена демонстрация, как се гаси пожар с участието на много от учениците от началната степен при училището.

Последвалият разбор отчете много добра готовност и ефективност за действия в ситуация на пожар.