Седмица за превенция на агресията

10nov_agr

На 10.11.14 г. в СОУ ”Н. Й. Вапцаров” – Царево беше открита Седмицата за превенция на агресията. Инициативата се превърна в традиция през последните години. Ученици и учители се обединиха заедно около надслова на кампанията „Училище без агресия”.
Мероприятията в рамките на Седмицата се организират от Ученическия съвет на училището, който изработи специална емблема – символ на кампанията. В деня на откриването тя беше разнесена по институциите, работещи с деца, с цел присъединяване на обществеността към идеята. Създаден беше и дневник на кампанията, в който ученици, учители, граждани, представители на институции изразиха своето отношение и съпричастност.

В рамките на Седмицата за превенция на агресията беше открита изложба с постери, изработени от ученици от СИП ”Приложни изкуства”.
Това е един от начините учениците да изразят своето отношение към агресията във всичките и форми.
Отново в рамките на кампанията беше проведен тематичен час на класа с учениците от VІ клас, в който участие взе представител на МКБППМН – г-жа К. Коева, която е обществен възпитател. Учениците имаха възможност да се запознаят с една от структурите, работещи с деца с противообществени прояви, както и в кои случаи могат да се обърнат за съдействие .
Тематичен час на класа беше проведен и с учениците от V клас. Лектор беше г-жа Недялка Казакова, която е началник на Отдел „Закрила на детето”- гр. Царево. Тя разказа на учениците за механизмите за осъществяване на закрила на дете-жертва на насилие.

10nov_izl