15 май

План-прием за новите профилирани паралелки

Десетокласници от СУ „Н. Й. Вапцаров” представиха в Ахтопол план-приема за новата 2017/2018 учебна година. На английски и руски език бяха презентирани новите профилирани паралелки за кандидатстване след VІІ клас.

Езиковото обучение е приоритетно в СУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево, защото чуждите езици позволяват свобода в общуването и са средство за нови възможности. Учениците се класират на призови места на олимпиадите, участват в състезания и постигат високи резултати.

В профилираните паралелки учениците ще изградят умения за ефективно ползване на английски и руски език с оглед практическите нужди в процеса на комуникация както в учебна среда, така и в извънучебни условия; ще формират солидна база на речевите умения, езиковата компетентност и навици за по-нататъшно усъвършенстване на английски или руски език по посока на творческото прилагане на знанията.