Антиспин кампания

1dec

На 1 декември Ученическият съвет на училището организира провеждането на кампания, посветена на международния ден за борба с болестта на века СПИН.
В часа на класа се проведе тренинг-обучение на тема „Как да се предпазим от болести, предавани по полов път”. В мероприятието се включиха ученици от VІІІ клас. То се проведе от представители на Ученическия съвет на принципа „Връстници обучават връстници”.
В рамките на кампанията учениците направиха съпричастни своите преподаватели и обществеността с поднасянето на червена лентичка, която е световен символ на борбата с болестта.
Изработен беше дневник, в който ученици, учители и граждани изразиха своята съпричастност.