1 ноември

Час по родолюбие: „Да се знае, да се помни, /че България е жива!”

На 1 ноември странджанска гайда огласи Алеята на възрожденците – Бургас, в която участници от Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” проведоха час по родолюбие, посветен на народните будители – „живата и вечна връзка между минало, настояще и бъдеще” (Ст. Омарчевски).

С българския трикольор и музикалното изпълнение на Петко Дамов малките журналисти от СУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево, с ръководител г-жа Мария Димитрова, пресъздадоха възрожденската обстановка на празничния ден, изпълнявайки тематичната песен „Да се знае, да се помни, че България е жива!”

Осъществявайки виртуална разходка в епохата на Българското възраждане, учител, ученици и родители почетоха паметта на всички дейци, допринесли за националното осъзнаване и духовното израстване на българина в мрака на робството.

И именно в най-българския ден петокласниците поставиха началото на Проекта „Твоят час” – с провеждане на първи час по родолюбие и историческа памет.

 

21

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”