Интерактивни уроци в часовете по Човекът и природата

Всички петокласници в часовете по Човекът и природата представиха впечатляващи проекти за „Плоската Земя”, „Земното кълбо”, „Системата на Коперник”, „От Джордано Бруно до наши дни”, „Има ли живот на Марс?”.

Разделени в екипи, бъдещите астрономи защитиха оригинални идеи, реализирани в снимки и научни доказателства. Учениците усъвършенстваха уменията си за работа в групи, за убедително представяне на мнения и прилагане на интерактивни методи, за аргументиране чрез научни доказателства и наблюдения, за самостоятелно изготвени макети на Слънчевата система.

Членовете на журито се оказаха седмокласници, които направиха обстоен анализ на представените проекти. На най-добрите екипи г-жа Диляна Петкова постави заслужени отлични оценки.

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”