Патронен празник

82 години най-голямото училище на юг от Бургас носи името на големия поет и революционер Никола Вапцаров. На 7-и декември тържественият концерт беше отрит от мажоретния състав на сцената на Читалище „Г. Кондолов”.

Поздравително слово към всички присъстващи отправи директорът на учебното заведение – г-жа В. Атанасова: „Вапцаровата вяра в човека и в живота носим и ние, неговите следовници – учителите и учениците от Средно училище “Н. Вапцаров”. Патронният празник е ден за равносметка на изминатия път и размисъл за бъдещата визия на образованието. Училището ни е с дълголетна история и с множество успехи на учениците и учителите. Уверена съм, че то има бъдеще, защото в него се съхранява постигнатото и се утвърждава стремежът към иновации за по-добро качество на образованието.”

В последвалата литературно-музикална програма се включиха ученици от различни класове. Те за пореден път демонстрираха своите таланти. С много стихове, песни и танци впечатлиха присъстващите гости. Цветни декори, жизнерадостни костюми, красиви и одухотворени детски лица – такава беше визията на празника. Заслужено удовлетворение! Основателен оптимизъм – ще пребъде Вапцаровата вяра!

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф