6 януари

Национално състезание по Български език и литература,

организирано от СУФ „Любословие”

За поредна година СУ „Н. Й. Вапцаров” се включи в състезанието по Български език и литература, организирано от СУФ „Любословие”. Активно участие в първи кръг взеха ученици от ІV, V, VІ, VІІ и Х клас.

Формата за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете е писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен компонент  – задача за създаване на текст. Въпросите са съобразени с учебната програма за задължителна подготовка по Български език и литература за съответния клас.

Проверката на тестовете и на ученическите писмени работи се осъществява в София от членове на СУФ „Любословие” по критерии, съобразени с всеки тестов вариант.

Ръководството на СУ „Н. Й. Вапцаров” пожелава успешно представяне на всички участници!

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф