За училището

logo2

  • Механизъм за противодействие на училищния тормоз в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево, във връзка с писмо на МОН  с изх. № 9105/23.10.2014 г. относно приемане на действия и активни мерки за превенция на децата и учениците от насилие …- стр1, стр2, стр3.
  • Заповед № 436/18.12.2014 г., във връзка с превенция на възникване на инциденти от външни лица …